Innowacyjny system bateryjny e-bus

Projekt ma charakter innowacji produktowej, gdyż jego celem jest stworzenie i wprowadzenie na rynek nowej generacji systemów bateryjnych e-bus, które swoją funkcjonalnością oraz konstrukcją spełniają wymogi Regulaminu R100 rewizja 2. Projekt zakłada wdrożenie innowacyjności w skali min. europejskiej, gdyż obecnie takie rozwiązanie nie jest oferowane w istniejących i znanych systemach bateryjnych do aplikacji typu e-bus,

Finalnym rezultatem projektu będzie system bateryjny e-bus, który będzie produktem znacząco ulepszonym w stosunku do innych systemów oferowanych przez firmy konkurencyjne na rynku. System bateryjny e-bus będący rezultatem prac BR i PR będzie się składał z zestawu komponentów pozwalających na dowolną konfigurację modułów bateryjnych wraz układem centralnego zarządzania (Master BMS). Dzięki takiej konfiguracji system bateryjny będzie mógł być montowany do różnej wielkości pojazdów (zmienna ilość modułów) przez różnych producentów autobusów a jednocześnie będzie pozwalał na wykorzystywanie pełnej funkcjonalności już od najmniejszej konfiguracji. Ponadto system będzie mógł być montowany na dachu autobusu, zarówno wzdłuż jak i w poprzek osi pojazdu.

Opracowany zestaw funkcjonalności systemu bateryjnego e-bus niewystępujący w innych tego typu produktach oraz zastosowane rozwiązanie monitorujące i analizujące parametry będzie pozwalało na predykcję zachowań systemu bateryjnego w zależności od warunków pracy oraz trasy przejazdu pojazdu. Mając takie dane system bateryjny będzie mógł elastycznie dostosowywać punkty ładowania na podstawie grafiku przejazdu, aktualnego czasu i dostępnej energii decydować, kiedy konieczne jest doładowanie pojazdu w systemie ’oportunity charging’. Taki sposób zarządzania pracą baterii pozwoli na optymalizację czasu ładowania i redukcję potencjalnych spóźnień generowanych przez konieczność oczekiwania na naładowanie pojazdu.

Ze względu na projektowaną dwupoziomową modułowość systemu bateryjnego (kilka baterii wewnątrz systemu, kilkanaście modułów bateryjnych wewnątrz baterii) przewidujemy, że taka konstrukcja pozwoli na ‘drugie życie baterii’ i zastosowanie modułów bateryjnych do wykorzystania w stacjonarnych układach akumulacji energii. Pozwoliłoby to na dalsze korzystanie z baterii, które po zmniejszeniu pojemności (w wyniku eksploatacji) do poziomu zbyt niskiego do efektywnego wykorzystania w pojeździe  z uwagi na zmniejszony zasięg, zostanie efektywnie wykorzystana do gromadzenia energii generowanej np. ze źródeł odnawialnych.

Realizacja projektu i osiągnięte wyniki przyczynią się do zdywersyfikowania dotychczasowej działalności BMZ poprzez wprowadzenie znacznie ulepszonego systemu bateryjnego e-bus do produkcji, w oparciu o nowatorskie parametry techniczne i funkcjonalności systemu firma zwiększy swój udział w rynku i wolumen sprzedaży. Zamiarem wnioskodawcy jest stworzenie nowoczesnego systemu bateryjnego o skali innowacyjności min. europejskiej.

 

 

Kontakt

Zapytanie

Wyślij wiadomość

Newsletter

Rejestracja

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej polityce prywatności.

OK